ชื่อวิทยาศาสตร์Mene maculata
ชื่อสามัญMoonfish
ชื่อไทยพระจันทร์, ใบโพธิ์
วงศ์Menidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยพบทั่วไปตามแถบน่านน้ำอินโด-แปซิฟิกตะวันตก
รายละเอียดเป็นปลาประเภทกลางน้ำขนาดเล็กในวงศ์ Carangidae โตเต็มที่ 30 เซนติเมตร ลำตัวมีลักษณะแบนด้านข้าง รูปร่างคล้ายสามเหลี่ยม สันท้องคม ตาโต ปากเล็ก ครีบหลังเป็นแบบตอนเดียว หางเว้าลึก ลำตัวด้านบนมีสีเทาอมฟ้าเข้ม และมีจุดสีน้ำเงินแต้มอยู่ตามแถบด้านบน ส่วนด้านท้องมีสีเงิน ครีบท้องมีลักษณะยาวแหลม ไม่มีครีบก้น มักอาศัยบริเวณน่านน้ำชายฝั่ง ในแถบทะเลลึก บางครั้งพบได้ที่ปากแม่น้ำ กินสัตว์หน้าดินเป็นอาหาร
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : fishbase.se กมลวรรณ สุนารัตน์ (แปล)