ชื่อวิทยาศาสตร์Pseudorhombus javanicus
ชื่อสามัญJavan flounder
ชื่อไทยใบขนุน, ลิ้นควาย
วงศ์Paralichthyidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยแพร่กระจายอยู่ในมหาสมุทรอินโด-แปรซิฟิกตะวันตก
รายละเอียด: เป็นปลาหน้าดินในวงศ์ Paralichthyidae ลำตัวกลมรีแบนข้าง ด้านใดด้านหนึ่งราบไปกับพื้นน้ำเพื่อปรับตัวให้ซ่อนบนทราย หัวมีลักษณะแหลม ตาทั้งสองเมื่อยังเป็นตัวอ่อนเป็นสองข้างเหมือนปลาชนิดอื่นแต่เมื่อโตเต็มวัยจะไม่สมมาตร ตาข้างหนึ่งย้ายไปรวมกับอีกด้านหนึ่งของกะโหลก ตาทั้งสองข้างสามารถยื่นเหนือลำตัวเพื่อใช้ในการมอง ลำตัวสีน้ำตาลอ่อน มีจุดสีเข้มขนาดใหญ่ตรงรอยต่อของส่วนตรงและส่วนโค้งของเส้นด้านข้าง และมีจุดดำเล็กกระจายอยู่บนลำตัว กินอาหารได้แก่ สัตว์หน้าดินขนาดเล็ก ลูกกุ้ง, ลูกปู, ลูกปลา, หมึกและหอยไม่มีฝา
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : fishbase.se กมลวรรณ สุนารัตน์ (แปล)