ชื่อวิทยาศาสตร์Engyprosopon grandisquama
ชื่อสามัญLargescale flounder
ชื่อไทยใบขนุน, ลิ้นควาย
วงศ์Bothidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยแพร่กระจายอยู่ในมหาสมุทรอินโด-แปรซิฟิก
รายละเอียดเป็นปลาหน้าดินในวงศ์ Bothidae ลำตัวกลมรีแบนข้าง ด้านใดด้านหนึ่งราบไปกับพื้นน้ำเพื่อปรับตัวให้ซ่อนบนทราย หัวมีลักษณะแหลม ตาทั้งสองเมื่อยังเป็นตัวอ่อนเป็นสองข้างเหมือนปลาชนิดอื่นแต่เมื่อโตเต็มวัยจะไม่สมมาตร ตาข้างหนึ่งย้ายไปรวมกับอีกด้านหนึ่งของกะโหลก ตาทั้งสองข้างสามารถยื่นเหนือลำตัวเพื่อใช้ในการมอง ลำตัวสีเหลืองและมีจุดแต้มสีดำเล็กๆกระจายทั่วลำตัว บริเวณครีบหางมีจุดกลมสีดำสองจุด กินอาหารได้แก่ สัตว์หน้าดินขนาดเล็ก ลูกกุ้ง, ลูกปู, ลูกปลา, หมึกและหอยไม่มีฝา
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : fishbase.se กมลวรรณ สุนารัตน์ (แปล)