ชื่อวิทยาศาสตร์Synaptura commersonii
ชื่อสามัญCommerson's sole
ชื่อไทยลิ้นควาย
วงศ์Soleidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยแพร่กระจายอยู่ในมหาสมุทรอินโด-แปรซิฟิก
รายละเอียดเป็นปลาหน้าดินในวงศ์ Soleidae ลำตัวกลมรียาว ลำตัวมีสีน้ำตาลอ่อน ปลายครีบหลังและครีบท้องมีสีดำ อาศัยอยู่บริเวณพื้นทรายและโคลนกินอาหารได้แก่ สัตว์หน้าดินขนาดเล็ก ลูกกุ้ง, ลูกปู, ลูกปลา, หมึกและหอยไม่มีฝา
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : fishbase.se กมลวรรณ สุนารัตน์ (แปล)