ชื่อวิทยาศาสตร์Cynoglossus arel
ชื่อสามัญLargescale tonguesole
ชื่อไทยยอดม่วง, ลิ้นหมา
วงศ์Cynoglossidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยแพร่กระจายอยู่ในมหาสมุทรอินโด-แปรซิฟิก
รายละเอียดเป็นปลาหน้าดินในวงศ์ Cynoglossidae มีลำตัวกลมรียาว แบน ปลายหางแหลม ลำตัวมีสีน้ำตาลออ่อน กินอาหารได้แก่ อาศัยอยู่บริเวณพื้นทรายและโคลนสัตว์หน้าดินขนาดเล็ก ลูกกุ้ง, ลูกปู, ลูกปลา, หมึกและหอยไม่มีฝา
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : fishbase.se กมลวรรณ สุนารัตน์ (แปล)