ชื่อวิทยาศาสตร์Cynoglossus bilineatus
ชื่อสามัญFourlined tonguesole
ชื่อไทยยอดม่วง, ลิ้นหมา
วงศ์Cynoglossidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยแพร่กระจายอยู่ในมหาสมุทรอินโด-แปรซิฟิก
รายละเอียดเป็นปลาหน้าดินในวงศ์ Cynoglossidae ลำตัวกลมรี แบน ยาวปลายหางแหลม ลำตัวมีสีน้ำตาลออ่อน อาศัยอยู่บริเวณพื้นทรายและโคลน กินอาหารได้แก่ สัตว์หน้าดินขนาดเล็ก ลูกกุ้ง, ลูกปู, ลูกปลา, หมึกและหอยไม่มีฝา
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : fishbase.se กมลวรรณ สุนารัตน์ (แปล)