ชื่อวิทยาศาสตร์Cephalopodic boenak
ชื่อสามัญChocolate hind
ชื่อไทยปลากะรังท้องกำปั่น
วงศ์Serranidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยมีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทยและอันดามัน
รายละเอียดรูปร่างยาว ลำตัวใหญ่ป้อมและแข็งแรง ปากกว้าง ครีบต่างๆ มีปลายครีบมน ครีบอกและครีบหางกลม พื้นลำตัวเป็นสีน้ำตาลไหม้ ตลอดลำตัวและครีบมีแถบสีน้ำเงินเล็กๆ พาคตามความยาวลำตัว บริเวณปากและใต้คางมีจุดสีน้ำเงินประ ส่วนที่ขอบฝ่าปิดเหงือกมีสีส้ม ครีบต่างๆ มีสีน้ำตาลไหม้เกือบดำ
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : คู่มือการจำแนกชนิดสัตว์น้ำทะเล ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าประมง