ชื่อวิทยาศาสตร์Epinephelus areolatus
ชื่อสามัญAreolate grouper
ชื่อไทยปลากะรังลายหางตัด
วงศ์Serranidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยมีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทยและอันดามัน
รายละเอียดรูปร่างยาว ลำตัวใหญ่และแข็งแรง ปากกว้าง ครีบอกกลม ครีบหางตัดหรือเว้าน้อย ตลอดลำตัวลายเป็นรูปตาข่ายหกเหลี่ยมสีน้ำตาลอมแดงขอบขาว ครีบต่างๆ ลายเป็นจุดเล็กๆ สีน้ำตาลอมเทา ขอบครีบดำ ปลายครีบหางมีขลิบขาว
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : คู่มือการจำแนกชนิดสัตว์น้ำทะเล ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าประมง