ชื่อวิทยาศาสตร์Danio rerio
ชื่อสามัญZebra danio
ชื่อไทยม้าลาย
วงศ์Cyprinidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย
รายละเอียดเป็นปลาที่มีความว่องไวและปราดเปรียวมาก ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง เลี้ยงรวมกับปลาชนิดอื่นในตู้ที่ตกแต่งด้วยพรรณไม้น้ำ มีลักษณะลำตัวมีสีน้ำตาลปนเขียว มีแถบยาวตามลำตัว 4 แถบคล้ายลายของม้าลาย ขนาดโตเต็มที่มีความยาว 5-6 ซม. เพศเมียค่อนข้างอ้วนป้อมกว่าเพศผู้
เครดิตอรุณี รอดลอย และคณะ