ชื่อวิทยาศาสตร์Hippocampus spinosissimus
ชื่อสามัญHedgehog seahorse
ชื่อไทยม้าน้ำหนาม
วงศ์Syngnathidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยอาศัยอยู่ตามแนวปะการังในอินโด-แปซิฟิก
รายละเอียดม้าน้ำจัดเป็นปลา อยู่ในวงศ์ Syngnathidae ม้าน้ำมีลักษณะต่างจากปลาชนิดอื่นคือ มีกระดูกห่อหุ้มอยู่ภายนอกลำตัวแทนเกล็ดคล้ายหนาม มีหางยาวเหมือนสัตว์เลื้อยคลาน มีครีบอกบางใสตรงเอว โดยครีบนี้จะโบกพัดด้วยความเร็วทำให้เคลื่อนไหวไปมาได้อย่างช้า ๆว่ายน้ำขึ้น-ลง ปากยื่นยาวคล้ายท่อไม่มีกรามสามารถเปลี่ยนสีลำตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ เพื่ออำพรางตัว อยู่ใน CETES 2
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : fishbase.se วีระพล บุญเข็ม (แปล)