ชื่อวิทยาศาสตร์Fistularia petimba
ชื่อสามัญRed cornetfish
ชื่อไทยปากแตร
วงศ์Fistulariidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยพบทางตะวันตกของแอตแลนติก
รายละเอียดปลาปากแตรเป็นปลาทะเลในวงศ์ Fistulariidae เมื่อโตเต็มที่มีความยาวประมาณ 200 cm ปากยืดยาวฟันคม ลำตัวทรงกระบอกยาว ครีบหลังและครีบท้องตรงกัน ค่อนไปทางหลัง ลำตัวส่วนล่างสีขาว ส่วนบนสีน้ำตาลอ่อนๆ
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : fishbase.se วีระพล บุญเข็ม (แปล)