ชื่อวิทยาศาสตร์Dactyloptena orientalis
ชื่อสามัญOriental flying gurnard
ชื่อไทยนกฮูก
วงศ์Dactylopteridae
ถิ่นที่อยู่อาศัยอาศัยตามแนวชายฝั่งใน ทะเลอินโด-แปซิฟิก
รายละเอียดเป็นปลาทะเลขนาดเล็ก ในวงศ์ Dactylopteridae เมื่อโตเต็มที่มีความยาวประมาณ 40 cm หัวสั้นตาโต ลำตัวทรงกระบอก ครีบหลังตอนแรกยาว ครีบอกใหญ่ยาวมีสีน้ำตาลเหมือนปีกนกฮูก ครีบส่วนที่เหลือสีน้ำตาลมีลายจุดสีดำ ท้องสีขาว ลำตัวส่วนบนสีน้ำตาลอ่อน
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : fishbase.se วีระพล บุญเข็ม (แปล)