ชื่อวิทยาศาสตร์Callionymus meridionalis
ชื่อสามัญWhiteflag dragonet
ชื่อไทยมังกรน้อย
วงศ์Callionymidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยพบในน่านน้ำของอินโดนีเชีย เวียดนามและไต้หวั่น
รายละเอียดเป็นปลาทะเลขนาดเล็ก ในวงศ์ Callionymidae เมื่อโตเต็มที่มีความยาวประมาณ 10.6 cm หัวสั้น ลำตัวทรงกระบอก ครีบหลังตอนแรกยาว ครีบก้นสีดำเข้ม ครีบส่วนที่เหลือสีน้ำตาลมีลายจุดสีดำ ท้องสีขาว ลำตัวส่วนบนสีน้ำตาลอ่อน
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : fishbase.se วีระพล บุญเข็ม (แปล)