ชื่อวิทยาศาสตร์Champsodon cf. guentheri
ชื่อสามัญGunther's Gaper
ชื่อไทยสากยี่
วงศ์Chamsodontidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยพบตามแนวชายฝั่งในญี่ปุ่นถึงออสเตรเลีย
รายละเอียดปลาสากยี่ เป็นปลาทะเลจัดอยู่วงศ์ Chamsodontidae เมื่อโตเต็มที่มีความยาวประมาณ 14 cm มีลักษณะคล้ายสาก ส่วนท้องสีเงิน ลำตัวส่วนบนเป็นสีเทาดำ มีสีดำที่ปลายครีบหลังตอนแรกและปลาครีบหาง ครีบส่วนอื่นไม่มีสี มีปากที่ใหญ่หากินผิวน้ำ
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : fishbase.se วีระพล บุญเข็ม (แปล)