ชื่อวิทยาศาสตร์Parapercis filamentosa
ชื่อสามัญThreadfin sandperch
ชื่อไทยตาแหงนครีบยาว
วงศ์Pinguipedidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยอยู่ตามพื้นโคลน พบในไทย จีน อินโดนีเชีย
รายละเอียดปลาตาแหงนครีบยาว เป็นปลาทะเลจัดอยู่ในวงศ์ Pinguipedidae เมื่อโตเต็มที่มีความยาวประมาณ 18 cm ลำตัวทรงกระบอก มีตาที่ใหญ่เมื่อเทียบกับส่วนหัว มีครีบบนที่ยาว มีลายสีเข้มคาดตามลำตัวส่วนบน
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : fishbase.se วีระพล บุญเข็ม (แปล)