ชื่อวิทยาศาสตร์Halichoeres bicolor
ชื่อสามัญPearly-spotted wrasse
ชื่อไทยนกขุนทอง
วงศ์Labridae
ถิ่นที่อยู่อาศัยอาศัยในน้ำตื้นตามแนวชายฝั่งที่มีปะการะงและหญ้าทะเล
รายละเอียดปลานกขุนทองเป็นปลาทะเล ขนาดเล็กจัดอยู่ในวงศ์ Labridae โตเต็มที่มีความยาวประมาณ 12 cm หัวทรงสามเหลี่ยมมีตาที่โตเมื่อเทียบกับหัว ลำตัวเรียว มีเส้นข้างลำตัวสีดำและใหญ่ยาวตั้งแต่ปากถึงปลายหาง ส่วนใหญ่มีปานสีดำบนครีบหลังในเพศเมีย ลำตัวส่วนบนมีสีน้ำตาลอ่อน ส่วนล่างมีสีขาว ครีบบนเป็นตอนเดียวยาวถึงคอดหาง
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : fishbase.se วีระพล บุญเข็ม (แปล)