ชื่อวิทยาศาสตร์Epinephelus sexfasciatus
ชื่อสามัญSixbar grouper
ชื่อไทยกะรังหกแถบ
วงศ์Serranidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยทั่วไปบนทรายปนโคลน อาจมีการกระจายและตามเกาะในมหาสมุทร
รายละเอียดกะรังหกแถบจัดอยู่ในวงศ์ Teraponidae เมื่อโตเต็มที่ยาวประมาณ 40 cm ส่วนหัวและลำตัวมีสีน้ำตาลอมเทาอ่อน มีแถบสีน้ำตาลเข้ม 5 แถบบนลำตัว และอีก 1 แถบที่ต้นคอ อาจมีจุดสีซีดกระจัดกระจายตามร่างกาย และมีจุดสีน้ำตาลจางๆ บางจุดมักอยู่ที่ขอบแถบสีเข้ม ครีบหลัง ครีบหาง และครีบอกมีสีเทาหรือสีส้มแดง ส่วนหน้าท้องถึงหัวมีสีน้ำตาลแดงซีด
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : fishbase.se วีระพล บุญเข็ม (แปล)