ชื่อวิทยาศาสตร์Plectropomus leopardus
ชื่อสามัญLeopard coralgrouper
ชื่อไทยกะรังลายเสือ
วงศ์Serranidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีแนวปะการังอุดมสมบูรณ์ พบทางตอนใต้ของแปซิฟิก
รายละเอียดปลากะรังลายเสือเป็นปลาตามแนวปะการัง จัดอยู่ในวงศ์ Teraponidae เมื่อโตเต็มที่มีความยาวประมาณ 120 cm หนักประมาณ 23.6 kg. ขากรรไกรส่วนหน้ามีฟันเขี้ยวขนาดใหญ่คู่หนึ่งและฟันล่างมีเขี้ยวขนาดใหญ่ 1-4 อัน ลำตัวยาว หัว ลำตัว และครีบมีจุดสีน้ำเงินจำนวนมาก ลำตัวสีส้มแดง สีเทาอ่อน หรือน้ำตาลเข้ม ครีบหางมีขอบหลังแคบสีขาว ตามตัวมีจุดสีน้ำเงินกระจัดกระจายอยู่ และหน้าท้องสีเหลือง
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : fishbase.se วีระพล บุญเข็ม (แปล)