ชื่อวิทยาศาสตร์Plectropomus maculatus
ชื่อสามัญSpotted coralgrouper
ชื่อไทยอุนรุทธ์
วงศ์Serranidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยพบตามแนวปะการัง ในทะเลเขตร้อน
รายละเอียดอุนรุทธ์ถือว่าเป็นปลาที่สวยงามในแนวปะการัง จัดอยู่ในวงศ์ Teraponidae เมื่อโตเต็มที่ยาวประมาณ 125 cm น้ำหนักเมื่อโตเต็มที่ 25 kg พื้นลำตัวมีสีส้ม มีบางตัวท้องสีขาว เป็นปลาหนัง มีจุดสีฟ้าเขียวกระจ่ายอยู่ทั่วลำตัวและหัว ยกเว้นส่วนท้อง ครีบมีสีส้มอมเขียว มีจุดสีฟ้าเขียวที่ครีบก้นและครีบหาง
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : fishbase.se วีระพล บุญเข็ม (แปล)