ชื่อวิทยาศาสตร์Aurigequula fasciata
ชื่อสามัญToothpony
ชื่อไทยแป้นแถบ
วงศ์Leiognathidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยพบบริเวณปากแม่น้ำ ป่าชายเลนหรือบริเวณที่มีแนวปะการัง ในมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิก
รายละเอียดอยู่ในวงศ์ Leiognathidae เมื่อโตเต็มที่ยาวประมาณ 21 cm หัวทรงสามเหลี่ยมมีขนาดเล็กแต่มีตาค่อนข้างโต ลำตัวส่วนล่างมีสีขาว ส่วนบนมีสีเงินและมีลายสีเข้มตัด ครีบมีสีเหลืองอ่อนๆ ครีบหลังตอนเดียวยาวมีครีบแข็ง 8 ก้าน ครีบอ่อน 15-17 ก้าน มีครีบก้นที่เป็นครีบแข็ง 3 ก้าน ครีบอ่อน 13-14
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : fishbase.se วีระพล บุญเข็ม (แปล)