ชื่อวิทยาศาสตร์Equulites elongatus
ชื่อสามัญSplendid ponyfish
ชื่อไทยแป้นกระสวย
วงศ์Leiognathidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยอาศัยอยู่ตามน่านน้ำชายฝั่ง พบในมหาสมุทรอินเดียถึงทางตะวันตกของแปซิฟิก
รายละเอียดปลาแป้นกระสวยอยู่ในวงศ์ Leiognathidae เมื่อโตเต็มที่ยาวประมาณ 17 cm มีอายุไขเฉลี่ยอยู่ที่ 2.3 ปี ลำตัวแบนสีเงิน หัวสั้นตาโต ไม่มีเกล็ด ครีบหลังและครีบก้นแข็ง มีจุดด่างดำบนครีบหลังและแถวๆจมูก
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : fishbase.se วีระพล บุญเข็ม (แปล)