ชื่อวิทยาศาสตร์Equulites leuciscus
ชื่อสามัญElongate ponyfish
ชื่อไทยแป้นกระโดงยาว
วงศ์Leiognathidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเลอินโด-แปซิฟิกตะวันตก
รายละเอียดจัดอยู่ในวงศ์ Leiognathidae เมื่อโตเต็มที่ยาวประมาณ 8.1 cm ลำตัวส่วนล่างสีขาวส่วนบนสีเงินมีลายสีเข้ม หัวทรงสามเหลี่ยม ตาโต ครีบมีสีขาวถึงเหลืองอ่อนๆ เป็นปลาหนัง
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : fishbase.se วีระพล บุญเข็ม (แปล)