ชื่อวิทยาศาสตร์Puntius denisonii
ชื่อสามัญRed line torpedo barb, Denison barb
ชื่อไทยตะเพียนหน้าแดง
วงศ์Cyprinidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยประเทศอินเดีย
รายละเอียดเป็นปลาที่มีความว่องไวและปราดเปรียว เลี้ยงเป็นฝูงเล็ก ๆ ร่วมกับปลาชนิดอื่น ๆ ได้ ตกแต่งตู้ด้วยพรรณไม้น้ำ ลักษณะมีลำตัวเรียวยาว เกล็ดสีเงิน มีแถบสีแดงสะท้อนแสงพาดจากหัวผ่านตา ไปสิ้นสุดที่กลางลำตัว และมีเส้นดำพาดตลอดความยาวลำตัวอยู่ใต้แถบแดงอีกทีหนึ่ง ขนาดใหญ่สุดประมาณ 15 ซม.
เครดิตอรุณี รอดลอย และคณะ