ชื่อวิทยาศาสตร์Scorpaenopsis cf. neglecta
ชื่อสามัญYellowfin Scorpionfish
ชื่อไทยกะรังหัวโขน
วงศ์Scorpaenidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยอาศัยอยู่ตัวเดียวบนทะเลที่เป็นพื้นทรายและโคลน ในมหาสมุทรอินเดียถึงทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก
รายละเอียดเป็นปลาในวงศ์ปลาหิน (วงศ์ Scorpaenidae) เมื่อโตเต็มที่มีความยาวประมาณ 19 cm ลักษณะคล้ายหิน ลำตัวป้อมเกือบกลม หัวใหญ่ สีลำตัวคล้ำมีลาย ส่วนบริเวณหัวมีหนามจำนวนมาก ลำตัวสากมีหนามเล็กๆ ผิวหนังหนาและเป็นปุ่ม ซึ่งหนามนี้มีพิษร้ายแรงมาก อาจทำให้ถึงตายได้
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : fishbase.se วีระพล บุญเข็ม (แปล)