ชื่อวิทยาศาสตร์Elates ransonnetii
ชื่อสามัญDwarf flathead
ชื่อไทยช้างเหยียบหัวแบน
วงศ์Platycephalidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยอยู่ตามทะเลที่มีระดับความลึก 5-53 m ในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกตอนกลาง
รายละเอียดเป็นปลาในวงศ์ Platycephalidae เมื่อโตเต็มที่ยาวประมาณ 19 cm มีที่หัวแข็ง แบนลง ฟันบนส่วนหน้าเป็นแถบเดียวพาดตามขวาง บริเวณหลังและส่วนบนของลำตัวมีสีน้ำตาล ท้องมีสีขาว ขากรรไกรล่างยาวไปสุดใต้รูจมูก ครีบหลังยาวคล้ายดาบปลายปืน เกล็ดด้านข้างมักมีประมาณ 94 เกล็ด
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : fishbase.se วีระพล บุญเข็ม (แปล)