ชื่อวิทยาศาสตร์Dendrophysa russelli
ชื่อสามัญGoatee croaker
ชื่อไทยจวดคอดำ
วงศ์Sciaenidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยอาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเลตื้น พบในมหาสมุทรอินเดียถึงของมหาสมุทรแปซิฟิก
รายละเอียดอยู่ในวงศ์ Sciaenidae เมื่อโตเต็มที่ยาวประมาณ 38.8 cm มีรูปร่างยาวรี ลำตัวมีลักษณะแบนข้าง ก่อนครีบหลังมีปานสีดำ มีรูจมูกอย่างละ 2 ข้างอยู่ใกล้ๆกัน มีหนวด มีเส้นข้างลำตัว 1 เส้น เริ่มตั้งแต่หลังเหงือกไปจนถึงโคนหาง สีลำตัวส่วนบนมีสีน้ำตาล สีลำตัวส่วนล่างมีสีเงิน มีฟันแบบกรวย ขากรรไกรบนและล่างจะมีฟันขนาดเล็ก และขนาดใหญ่สลับกันไปมีครีบหลังที่เป็นครีบแข็ง 11 ก้าน ครีบอ่อน 25-28 ก้าน มีครีบก้นที่เป็นครีบอ่อน 2 ก้าน ครีบอ่อน 7 ก้าน
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : fishbase.se วีระพล บุญเข็ม (แปล)