ชื่อวิทยาศาสตร์Johnius belangerii
ชื่อสามัญBelanger’s croaker
ชื่อไทยจวด
วงศ์Sciaenidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยอาศัยอยู่ตามชายฝั่งและปากแม่น้ำ ในทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก
รายละเอียดเป็นปลาในวงศ์ Sciaenidae เมื่อโตเต็มที่ยาวประมาณมี 30 cm รูปร่างยาวรี ลำตัวมีลักษณะแบนข้าง มีรูจมูกอย่างละ 2 ข้างอยู่ใกล้กัน มีเส้นข้างลำตัว 1 เส้น เริ่มตั้งแต่หลังเหงือกไปจนถึงโคนหาง สีลำตัวมีสีเงินมีฟันแบบกรวย ขากรรไกรบนและล่างจะมีฟันขนาดเล็ก และขนาดใหญ่สลับกันไป มีครีบหลังที่เป็นครีบแข็ง 10-11 ก้าน ครีบอ่อน 27-31 ก้าน มีครีบก้นที่เป็นครีบอ่อน 2 ก้าน ครีบอ่อน 7 ก้าน
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : fishbase.se วีระพล บุญเข็ม (แปล)