ชื่อวิทยาศาสตร์Johnius macrorhynus
ชื่อสามัญBigsnout croaker
ชื่อไทยจวด
วงศ์Sciaenidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยอาศัยอยู่ในน่านน้ำชายฝั่งทะเลตื้น ในทะเลเขตร้อน
รายละเอียดเป็นปลาในวงศ์ Sciaenidae เมื่อโตเต็มที่ยาวประมาณ 30 cm มีรูปร่างยาวรี ลำตัวมีลักษณะแบนข้าง มีรูจมูกอย่างละ 2 ข้างอยู่ใกล้กันแผ่นมีเส้นข้างลำตัว 1 เส้น เริ่มตั้งแต่หลังเหงือกไปจนถึงโคนหาง ส่วนล่างของลำตัวมีสีทอง ครีบอก ครีบท้องและครีบก้นมีสีเหลือง มีจุดสีน้ำเงินจางๆ บนแผ่นเปิดเหงือก มีฟันแบบกรวย ขากรรไกรบนและล่างจะมีฟันขนาดเล็ก และขนาดใหญ่สลับกันไป
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : fishbase.se วีระพล บุญเข็ม (แปล)