ชื่อวิทยาศาสตร์Johnius amblycephalus
ชื่อสามัญBearded croaker
ชื่อไทยจวด
วงศ์Sciaenidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยอาศัยอยู่ในน่านน้ำชายฝั่งทะเลตื้น พบในมหาสมุทรอินเดียถึงทางตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก
รายละเอียดเป็นปลาในวงศ์ Sciaenidae เมื่อโตเต็มที่ยาวประมาณ 38.8 cm มีรูปร่างยาวรี ลำตัวมีลักษณะแบนข้าง มีรูจมูกอย่างละ 2 ข้างอยู่ใกล้กัน มีหนวด ขากรรไกรล่างยาวกว่าขากรรไกรบน มีเส้นข้างลำตัว 1 เส้น เริ่มตั้งแต่หลังเหงือกไปจนถึงโคนหาง สีลำตัวมีสีเงินมีฟันแบบกรวย ขากรรไกรบนและล่างจะมีฟันขนาดเล็ก และขนาดใหญ่สลับกันไป มีครีบหลังที่เป็นครีบแข็ง 11 ก้าน ครีบอ่อน 25-28 ก้าน มีครีบก้นที่เป็นครีบอ่อน 2 ก้าน ครีบอ่อน 7 ก้าน
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : fishbase.se วีระพล บุญเข็ม (แปล)