ชื่อวิทยาศาสตร์Ostracion cubicus
ชื่อสามัญYellow trunkfish
ชื่อไทยปักเป้ากล่อง
วงศ์Ostraciidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยอาศัยอยู่เดี่ยวๆ ในแนวปะการัง หรือกองหินใต้น้ำ พบบ่อยบริเวณที่เป็นโพรง หินหรือถ้ำ
รายละเอียดลำตัวรูปเหลี่ยมคล้ายกล้องที่ ประกอบด้วยแผ่นกระดูกรูปหกเหลี่ยม ปลาวัยเด็กมีรูปร่างเหมือนกล่อง พื้นตัวมีสีเหลือง เข้มและมีจุดสีดำกระจายอยู่ทั่ว ปลาโตเต็มวัยมี ลำตัวยืดยาวขึ้น ทั่วตัวมีสีน้ำตาลอมเหลือง จุด สีดำเปลี่ยนเป็นจุดสีขาวอมฟ้ามีวงสีดำล้อมรอบ
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : fishbase.se วีระพล บุญเข็ม (แปล)