ชื่อวิทยาศาสตร์Ostracion rhinorhynchus
ชื่อสามัญHorn-nosed boxfish
ชื่อไทยปักเป้ากล่องจมูกยาว
วงศ์Ostraciidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยอาศัยตามเศษหินในช่องระหว่างแนวปะการังชั้นใน หรือตามทะเลสาบลึกรอบๆ ใน
รายละเอียดลักษณะลำตัวเป็นแผ่น กระดูกประกอบเป็นรูปกล่อง ในปลาขนาดใหญ่ จะงอยปากจะยื่นออกมาเห็นได้ชัดเจน คอดหางยาว ครีบหางมน ลำตัวสีเขียวปนเทา ด้านท้องสีขาว โตเต็มวัย 35 ซม.
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : fishbase.se วีระพล บุญเข็ม (แปล)