ชื่อวิทยาศาสตร์Paramonacanthus choirocephalus
ชื่อสามัญPig faced leather jacket
ชื่อไทยวัวหน้าหมู
วงศ์Monacanthidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยอาศัยอยู่ตามแนวปะการังชายฝั่ง ในแถบเอเชีย นิวกินี และทางตะวันตกของแปซิฟิก
รายละเอียดเป็นปลาในวงศ์ Monacanthidae เมื่อโตเต็มที่ยาวประมาณ 11 cm ครีบหลังตอนแรกอยู่เหนือครึ่งหลังของตาหรือหลังตาเล็กน้อย มีจุดสีน้ำตาลเข้มถึงดำ บางครั้งมีเส้นโค้งเป็นลายเฉียงบนลำตัวสองแถบ โดยเส้นแรกเริ่มจากด้านหลังของครีบหลังถึงครีบอก เส้นที่สองจากฐานครีบหางถึงครีบท้อง
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : fishbase.se วีระพล บุญเข็ม (แปล)