ชื่อวิทยาศาสตร์Brevitrigon imbricata
ชื่อสามัญBengal whipray
ชื่อไทยกะบาง, ตุ๊กกา
วงศ์Dasyatidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยพบทั่วไปตามน่านน้ำอินโด - แปซิฟิกตะวันตก: ทะเลแดงและมอริเชียสจนถึงอินโดนีเซีย จากอ่าวเปอร์เซียด้วย
รายละเอียดเป็นกระเบนในวงศ์ Dasyatidae รูปร่างคล้ายแผ่นดิสก์ ขนาดโตเต็มวัย 25.5 เซนติเมตร(โดยวัดความกว้างของแผ่นดิสก์) ส่วนหน้าตาจะยื่นยาวแหลม ปากอยู่ทางด้านล่างของแผ่นดิสก์ หางสั้นและแยกจากลำตัวชัดเจน พื้นผิวหน้าท้องของแผ่นดิสก์เป็นสีขาวทั้งหมด บริเวณขอบของแผ่นดิสก์จะมีสีขาว ลำตัวด้านบนแผ่นดิสก์เป็นสีน้ำตาล และมีหนามบริเวณปลายหาง
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : fishbase.se กมลวรรณ สุนารัตน์ (แปล)