ชื่อวิทยาศาสตร์Puntius tetrazona var.
ชื่อสามัญGolden tiger barb
ชื่อไทยเสือสุมาตราทอง
วงศ์Cyprinidae
ถิ่นที่อยู่อาศัย
รายละเอียดเป็นปลาขนาดเล็กมีขนาดเฉลี่ย 2.5-3 ซม. นิยมเลี้ยงเป็นฝูงเล็ก ๆ ร่วมกับปลาชนิดอื่น ๆ ที่มีขนาดใหญ่กว่าได้ เป็นปลาที่เลี้ยงง่าย มีลักษณะพื้นลำตัวมีสีส้มทอง มีแถบสีขาวพาดขวางลำตัว 4 แถบ
เครดิตอรุณี รอดลอย และคณะ