ชื่อวิทยาศาสตร์Puntigrus tetrazona
ชื่อสามัญTiger barb, Sumatra barb
ชื่อไทยปลาเสือสุมาตราเขียว (สีเขียว)
วงศ์Cyprinidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยเป็นปลาที่ถูกพัฒนาสายพันธุ์จากสายพันธุ์ดั้งเดิมโดยมนุษย์
รายละเอียดปลาเสือสุมาตรเขียวเป็นการพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นจากมนุษย์ จึงไม่พบในธรรมชาติ ลักษณะการกินอาหารสามารถกินได้ทั้งอาหารสด อาหารมีชีวิตและอาหารสำเร็จรูป
เครดิตภาพ: Aloha aquarium ข้อมูล: กรมประมง