ชื่อวิทยาศาสตร์Amphiprion percula
ชื่อสามัญPlatinum percula
ชื่อไทยปลาการ์ตูนเพอร์คูลาแพลทินัม
วงศ์Pomacentridae
ถิ่นที่อยู่อาศัยเป็นปลาการ์ตูนที่ได้จากการพัฒนาสายพันธุ์
รายละเอียดเป็นปลาทะเลขนาดเล็ก รูปร่างทรงกระสวย แบนข้างเล็กน้อย ความยาวสูงสุดประมาณ 11 ซม. ปลาการ์ตูนเพอร์คูลาแพลทินัมคือปลาการ์ตูนเพอร์คูลาที่มีลำตัวสีขาว ปลาการ์ตูนเพอร์คูลาสายพันธุ์ดั้งเดิมเป็นปลาที่อาศัยอยู่ในแนวปะการังมีลำตัวสีส้มหรือสีส้มผสมสีดำ และมีแถบขาวพาดขวางลำตัว 3 แถบ แต่สำหรับปลาการ์ตูนเพอร์คูลาแพลทินัมเป็นปลาที่เกิดจากการกลายพันธุ์ในโรงเพาะฟัก ไม่เคยปรากฏในแหล่งน้ำธรรมชาติ ปลาการ์ตูนเพอร์คูลาแพลทินัมสามารถเลี้ยงร่วมกับปลาทะเลสวยงามอื่น ๆ ในตู้ปลาทะเลสวยงาม แต่ไม่ควรเลี้ยงร่วมกับปลาที่เป็นนักล่า สามารถกินอาหารเม็ดสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี ไม่จำเป็นต้องเลี้ยงร่วมกับดอกไม้ทะเล ปลาเพศผู้เจริญพันธุ์เมื่อมีอายุประมาณ 6 เดือน ในขณะที่เพศเมียเจริญพันธุ์เมื่อมีอายุประมาณ 18 เดือน
เครดิตภาพและข้อมูล: กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง