ชื่อวิทยาศาสตร์Carassius auratus
ชื่อสามัญTiger oranda goldfish
ชื่อไทยปลาทองออรันดาไทเกอร์
วงศ์Cyprinidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยพัฒนาสายพันธุ์โดยมนุษย์ในประเทศญี่ปุ่น ผสมกันระหว่างปลาทองสายพันธุ์ริวกิ้น และปลาทองสายพันธุ์หัวสิงห
รายละเอียดปลาทองออรันดาชนิดนี้มีการเพาะพันธุ์ได้ครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่น จึงเรียกว่า ออรันดาชิชิกะชิระ (Oranda shishigashira) ซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า Dutch Lionhead เกิดจากการนำปลาทองสายพันธุ์ริวกิ้น และปลาทองสายพันธุ์หัวสิงห์มาผสมกันมีลักษณะเด่น คือ บริเวณหัวด้านบนมีวุ้นมากและวุ้นมีลักษณะละเอียดกว่าวุ้นของปลาทองหัวสิงห์ ถ้ามองจากด้านบนจะเห็นเป็นก้อนกลมหรือเหลี่ยมคล้ายปลาสวมหมวกไว้บนหัว ส่วนครีบหางมีลักษณะแผ่กว้างและไม่สั้นจนเกินไป ปลาทองออลันดาเป็นปลาทองที่มีความนิยมสูงมากในประเทศไทย เนื่องจากว่ามีราคาไม่แพง เลี้ยงง่าย และมีสีสันสวยงาม ความสำคัญทางเศรษฐกิจ: ปัจจุบันปลาออรันดาที่ผลิตในประเทศไทยเป็นที่ต้องการในตลาดต่างประเทศ เป็นอย่างมาก “ปลาทองออรันดาไทเกอร์” เป็นหนึ่งในปลาทองที่มีถูกพัฒนาลวดลายให้สวยงามโดยชูลักษณะเด่นของลำตัวสีส้มแดง คาดด้วยลายบั้งสีดำพาดเป็นเส้นตรงระหว่างครีบบนไปถึงช่วงท้องคลายลายเสือพาดกลอน ***ความเชื่อสายมูเตลู: ปลาทองที่มีความเชื่อว่าช่วยเสริมความมั่งคั่ง ร่ำรวยเรียกโชคลาภเสริมทรัพย์สิน อีกทั้งชาวจีนมีความเชื่อว่าเสือเป็นหนึ่งในสัตว์ที่ฉลาดที่สุดจึงนิยมหยิบมาสร้างสรรค์งานศิลปะให้เป็นสื่อแทนสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงความโกรธให้เป็นปัญญา เป็นที่เคารพยำเกรงของผู้อื่น จึงสื่อถึงการเสริมพลังอำนาจบารมี ความกล้าหาญ แข็งแกร่งให้กับผู้ที่ครอบครอง
เครดิตภาพและข้อมูล: เอกวัฒน์นันทกุลฟาร์ม