ชื่อวิทยาศาสตร์Barbonymus gonionotus
ชื่อสามัญCommon silver barb
ชื่อไทยปลาตะเพียนเงิน
วงศ์Cyprinidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยเป็นปลาที่มีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมอยู่แถบแหลมอินโดจีน ชวา ไทย สุมาตรา อินเดีย ปาก
รายละเอียดมีลักษณะแบนข้าง เกล็ดใหญ่ หัวเล็ก ปากเล็กอยู่ทางด้าน หน้าสุด สีของลำตัวเป็นสีเขียวอมฟ้า ด้านหน้าสีน้ำตาลอมเทา ท้องสีขาวเงิน ครีบก้นสีเหลืองปนส้ม ลักษณะการกิน เป็นปลากินพืชเป็นหลัก เช่น สาหร่าย แพลงก์ตอน ตะไคร่น้ำ ซากสัตว์
เครดิตภาพและข้อมูล: กรมประมง