ชื่อวิทยาศาสตร์Jordanella floridae
ชื่อสามัญAmerican flagfish
ชื่อไทยคิลลี่จอร์แดนเนลล่า
วงศ์Cyprinodontidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยทางตอนใต้ของรัฐฟลอริด้า และ Yucatan
รายละเอียดปลาขนาดเล็กมีขนาดประมาณ 6 ซม. สามารถเลี้ยงเป็นฝูงเล็ก ๆ ในตู้พรรณไม้น้ำขนาดเล็ก ซึ่งชนิดนี้เป็นปลาในกลุ่มปลาคิลลี่ การตั้งชื่อสามัญว่า American flagfish มาจากสีสันบนลำตัวของปลาเพศผู้ที่เหมือนลายของธงชาติอเมริกา มีจุดใหญ่สีดำหรือน้ำเงิน และมีแถบสลับแดง น้ำเงินหรือดำบนลำตัว เป็นปลากินพืชที่ชอบกินตะไคร่และสาหร่ายต่าง ๆ
เครดิตอรุณี รอดลอย และคณะ