ชื่อวิทยาศาสตร์Epalzeorhynchos frenatum
ชื่อสามัญAlbino rainbow shark
ชื่อไทยปลากาแดงเผื่อก
วงศ์Cyprinidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยเป็นปลาที่ได้จากการพัฒนาสายพันธุ์ หรือกลายพันธุ์เป็นเผือก
รายละเอียดเป็นปลากาแดงที่ได้จากการเพาะเลี้ยง ไม่มีสีลำตัว หรือเป็น สีส้มอ่อน ทำให้มองเห็นลำตัวมีสีขาวหรือสีทอง จุดเด่นอยู่ที่ ดวงตาสีแดง ส่วนครีบต่างๆ เป็นลักษณะเช่นเดียวกับปลากาแดง ลักษณะการกินกินได้ทั้ง ตะไคร่น้ำ ตัวอ่อนแมลงขนาดเล็ก ซากพืชและสัตว์ที่เน่าเปื่อย
เครดิตภาพและข้อมูล: กรมประมง