ชื่อวิทยาศาสตร์Osphronemus goramy
ชื่อสามัญGIANT GOURAMI
ชื่อไทยปลาแรด
วงศ์Osphronemidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยพบมากแถบภาคกลางตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์เรื่อยมาจนถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดเพชรบุรี และภาคใต
รายละเอียดปลาแรดมีรูปร่างป้อม ลำตัวแบนข้างหัวค่อนข้างเล็กและป้าน ริมฝีปากหนาเฉียงขึ้นยืดหดได้ ภายในปากมีฟันซี่เล็ก ๆ แหลมคมเรียงอยู่ภายใน เกล็ดมีขนาดใหญ่สากมือ ครีบหลังมีจำนวนก้านครีบแข็ง ช่วงที่ยังเป็นลูกปลามีจุดดำที่โคนหาง ฝั่งละ 1 จุด เมื่อโตมีนอที่หัวตอนบน ลำตัวค่อนข้างออกสีน้ำตาลปนดำ ลำตัวตอนล่างมีสีเงินแกมเหลือง ส่วนจุดที่โคนหางจะเลือนหายไป ปลาแรดเพศเมียจะมีจุดสีดำที่บริเวณโคนครีบอกทั้ง 2 ข้าง ส่วนเพศผู้ไม่มี ถิ่นที่อยู่อาศัย: ปลาแรดเป็นปลาที่ชอบอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำนิ่งตื้นตามแม่น้ำลำคลอง หนอง บึงที่มีทางน้ำติดต่อกับแม่น้ำ เป็นปลาที่ค่อนข้างเชื่องช้าตื่นตกใจง่าย ชอบอยู่ในที่เงียบสงบมีพันธุ์ไม้น้ำที่เป็นอาหาร สำหรับประเทศไทยพบมากแถบภาคกลางตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์เรื่อยมาจนถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและที่แก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี ภาคใต้พบแถบจังหวัดพัทลุง จังหวัดสุราษฎร์ธานีแม่น้ำตาปีและสาขา ภาคใต้เรียกว่า ปลาเม่นหรือปลามิน **ลักษณะการกินอาหาร: ปลาแรดเป็นปลาที่กินอาหารบริเวณผิวน้ำโดยกินทั้งพืชและสัตว์ เมื่อยังมีขนาดเล็กชอบกินพืชและสัตว์ขนาดเล็กๆ เช่น แพลงก์ตอน ผำ สาหร่าย เมื่อมีขนาดตัวเต็มวัยชอบกินอาหารจำพวกพืชผักและผลไม้สุก เช่น ผักบุ้ง แหน จอก ผักกระเฉด ใบมันเทศ หญ้าอ่อน สาหร่าย กล้วยน้ำหว้า ขนุน มะละกอ เป็นต้น **การแพร่กระจาย: ปัจจุบันพบแพร่กระจายอยู่ตามแหล่งน้ำจืดธรรมชาติทั่วไป ในประเทศแถบเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ เช่น พม่า ลาว อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินเดีย สำหรับประเทศไทยพบทั่วไป ตามแม่น้ำสายหลัก และสาขา อ่างเก็บน้ำ ห้วย หนอง คลอง บึงต่างๆ ในทุกภาค ซึ่งพบแพร่กระจายมากในเขตภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นครปฐม ภาคใต้ ได้แก่ สุราษฎร์ธานี พัทลุง
เครดิตภาพและข้อมูล: กรมประมง