ชื่อวิทยาศาสตร์Clarias macrocephalus
ชื่อสามัญBroadhead catfish, Gunther's walking catfish
ชื่อไทยปลาดุกอุย
วงศ์Clariidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยพบว่ามีการแพร่กระจายทั่วไปเกือบทุกภาคของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รายละเอียดเป็นปลาพื้นบ้านของไทยชนิดไม่มีเกล็ด รูปร่างเรียวยาว มีหนวด 4 เส้นที่ริมฝีปาก สีของผิวหนังค่อนข้างเหลือง มีจุดประตามตัวและบริเวณด้านข้างของลำตัวอย่างเด่นชัด เนื้อสีออกเหลือง มีมันมาก ลำตัวค่อนข้างทู่ส่วนปลายของกระดูกท้ายทอยจะป้านและสั้น มีครีบหลังสูงกว่าปลาทั่วไปมาก สามารถเคลื่อนที่บนบกได้เป็นระยะทางสั้นๆ โดยใช้ครีบช่วย **ถิ่นที่อยู่อาศัย: สำหรับประเทศไทยพบปลาดุกในคลอง หนอง บึง ต่างๆ ทั่วทุกภาค เป็นปลาที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำจืดทั่วไป แม้ในหนองน้ำที่มีน้ำเพียงเล็กน้อยก็ยังพบปลาดุก ในน้ำที่มีออกซิเจนเพียงเล็กน้อยและถึงแม้ว่าน้ำที่ค่อนข้างกร่อยปลาดุกก็ยังสามารถอาศัยอยู่ได้เป็นอย่างดี **ลักษณะการกินอาหาร: ปลาดุกกินอาหารได้ทั้งพืชและสัตว์ มีนิสัยชอบหาอาหารกินในเวลากลางวันตามบริเวณพื้นก้นบ่อ และจะขึ้นมากินอาหารบริเวณพื้นผิวน้ำเป็นบางขณะ มีนิสัยชอบกินอาหาจำพวกเศษเนื้อที่กำลังสลายตัว ปลาดุกมีนิสัยชอบกินอาหารจำพวกเนื้อสัตว์มากกว่าอาหารจำพวกพืช **การแพร่กระจาย: พบว่ามีการแพร่กระจายทั่วไปเกือบทุกภาคของประเทศไทยและในประเทศใกล้เคียง เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ พม่า ลาว กัมพูชาอินเดียและบังกลาเทศ
เครดิตภาพและข้อมูล: กรมประมง