ชื่อวิทยาศาสตร์Pangasianodon hypophthalmus
ชื่อสามัญStriped catfish
ชื่อไทยปลาสวาย
วงศ์Pangasiidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยพบตั้งแต่ลุ่มแม่น้ำแม่กลอง ลุ่มแม่น้ำโขง รวมถึงลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา
รายละเอียดปลาสวายเป็นปลาน้ำจืดที่ไม่มีเกล็ด ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง ลำตัวยาว มีสันหลังค่อนข้างตรง ส่วนหน้าจะลาดไปถึงบริเวณปาก หน้าทู่ปากกว้างมีหนวด 2 คู่ ลำตัวมีสีนวลขาว บริเวณหลังมีสีเข้ม ครีบมีสีเหลืองอ่อน ปลาสวายขนาดเล็กจะมีแถบสีดำคาดลำตัว พบมีขนาดใหญ่ที่สุดมีความยาวถึง 120 เซนติเมตร อาศัยในแม่น้ำ หนอง บึง มีการอพยพไปในพื้นที่น้ำท่วมช่วงฤดูน้ำหลาก ลักษณะการกินอาหารปลาสวายเป็นปลาที่มีนิสัยการกินได้ทั้งพืชและสัตว์ เช่น ลูกปลา แมลง กุ้ง ลูกหอย ลูกไม้
เครดิตภาพและข้อมูล: กรมประมง