ชื่อวิทยาศาสตร์Pangasianodon hypophthalmus
ชื่อสามัญAlbino striped catfish
ชื่อไทยปลาสวายเผือก
วงศ์Pangasiidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยพบตั้งแต่ลุ่มแม่น้ำแม่กลอง ลุ่มแม่น้ำโขง รวมถึงลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเช่นเดียวกับปลาสวาย
รายละเอียดปลาสวายเผือกเป็นปลาน้ำจืดที่ไม่มีเกล็ดเกิดจากการผ่าเหล่ามาจากปลาสวายปรกติ มีรูปร่างลักษณะทั่วไปเหมือนปลาสวาย แต่จะแตกต่างกันที่สีของลำตัว ปลาสวายเผือกจะมีลำตัวสีขาวนวล ครีบต่างๆ จะมีสีขาวอมชมพู และนัยต์ตาจะมีสีแดง อาศัยในแม่น้ำ หนอง บึง มีการอพยพไปในพื้นที่น้ำท่วมช่วงฤดูน้ำหลาก ลักษณะการกินอาหารปลาสวายเผือกมีนิสัยการกินเหมือนกับปลาสวาย สามารถได้ทั้งพืชและสัตว์ เช่น ลูกปลา แมลง กุ้ง ลูกหอย ลูกไม้
เครดิตภาพและข้อมูล: กรมประมง