ชื่อวิทยาศาสตร์Hemiodus gracilis
ชื่อสามัญRedtail hemiodus, Slender hemiodus
ชื่อไทยเฮมิโอดัส
วงศ์Hemiodontidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยทวีปอเมริกาใต้ ประเทศซานฟรานซิสโก และบราซิล
รายละเอียดปลาขนาดกลางมีขนาดใหญ่ที่สุดประมาณ 15 ซม. ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง 10 ตัวขึ้นไป มีลักษณะลำตัวยาวเรียวแบนข้างเล็กน้อย พื้นลำตัวสีเหลืองอ่อน จุดเด่นอยู่ที่มีแถบสีดำพาดกลางลำตัวตั้งแต่ใต้โคนครีบหลังจรดปลายหางส่วนล่าง ครีบหางมีขอบครีบสีแดง
เครดิตอรุณี รอดลอย และคณะ