ชื่อวิทยาศาสตร์Melanotaenia splendida
ชื่อสามัญPink-tailed Australian rainbowfish
ชื่อไทยเรนโบว์หางแดง
วงศ์Melanotaeniidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยรัฐควีนแลนด์ ทางตะวันออกของทวีปออสเตรเลีย
รายละเอียดเป้นปลาเรนโบว์ที่มีลำตัวแบนข้างมาก ส่วนหัวมีขนาดเล็ก พื้นลำตัวสีเหลือบน้ำตาลอมชมพู ลำตัวมีแถบสีเข้มพาดตามความยาวตลอดลำตัวหลายแถบ สามารถเลี้ยงในตู้ที่มีพรรณไม้น้ำ เลี้ยงรวมกับปลาชนิดอื่นได้
เครดิตอรุณี รอดลอย และคณะ