ชื่อวิทยาศาสตร์Carassius auratus
ชื่อสามัญSiamese lionhead Goldfish
ชื่อไทยปลาทองสิงห์ดำตามิด
วงศ์Cyprinidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยพัฒนาสายพันธุ์ในประเทศไทย
รายละเอียดเป็นปลาทองลูกผสมในประเทศไทย คล้ายสิงห์ญี่ปุ่นแต่หัวมีวุ้นมากกว่า วุ้นจะขึ้นคลุมทุก ๆ ส่วนบนหัวแม้กระทั่งส่วนของตาจนมองไม่เห็นตา จึงทำให้ได้ชื่อว่า “สิงห์ตามิด” ครีบหางมีขนาดใหญ่กว่าสิงห์ญี่ปุ่นเล็กน้อย ทุกส่วนของลำตัวต้องดำสนิท
เครดิตภาพ:นภัทร์ โสภณ ข้อมูล: อรุณี รอดลอย และคณะ