ชื่อวิทยาศาสตร์Oryzias minutillus
ชื่อสามัญDwarf medaka
ชื่อไทยซิวข้าวสาร
วงศ์Adrianichthyidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยอาศัยเป็นฝูงในแหล่งน้ำนิ่งที่มีหญ้าและพรรณพืชน้ำหนาแน่น รวมถึงพื้นที่ป่าพรุ
รายละเอียดเป็นปลาขนาดเล็ก เลี้ยงเป็นฝูงในตู้ที่มีพรรณไม้น้ำ ตัวผู้มักมีขนาดเล็กกว่าตัวเมีย ขนาดใหญ่สุดความยาวประมาณ 1.8 ซม. ขนาดเฉลี่ยความยาวประมาณ 1.5 ซม.มีลักษณะ รูปร่างลำตัวยาวเรียว ตาโต จะงอยปากเรียว ปากเล็ก ครีบมีขนาดเล็ก ตัวใสมีสีน้ำตาลอ่อน ส่วนรอบตาและท้องมีเหลือบสีฟ้าเงิน ถูกจับรวบรวมเป็นปลาสวยงามเป็นครั้งคราว ใช้ชื่อการค้าว่า Blue eye Ricefish หรือ Medaka
เครดิตภาพ: อรุณี รอดรอย ข้อมูล:สุจินต์ หนูขวัญ และอรุณี รอดรอย