ชื่อวิทยาศาสตร์Crossocheilus reticulatus
ชื่อสามัญSiamese algae eater
ชื่อไทยเล็บมือนาง
วงศ์Cyprinidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยแม่น้ำสายหลักและแก่ง แหล่งน้ำหลาก
รายละเอียดสามารถเลี้ยงร่วมกับปลาชนิดอื่นในตู้ปลาที่มีพรรณไม้น้ำ อุปนิสัยชอบและเล็มกินตะไคร่น้ำและเศษใบไม้ในตู้ปลา คล้ายกับปลาน้ำผึ้ง มีรูปร่างลำตัวเพรียว ขนาดเฉลี่ยมีความยาว 8-10 ซม. ขนาดใหญ่สุดพบความยาวประมาณ 17 ซม. มีหัวขนาดเล็ก ปากเล็กอยู่ด้านล่างของจะงอยปากและมีแผ่นหนังคลุม มีหนวดสั้น 1 คู่ เกล็ดเล็ก ลำตัวสีเงินอมเหลือง มีลายสีคล้ำที่ขอบเกล็ด โคนครีบหางมีจุดสีดำเห็นชัดเจน ครีบใสสีเหลืองเรื่อ ๆ
เครดิตภาพ: อรุณี รอดรอย ข้อมูล:สุจินต์ หนูขวัญ และอรุณี รอดรอย