ชื่อวิทยาศาสตร์Danio albolineatus
ชื่อสามัญPearl danio
ชื่อไทยซิวใบไผ่เล็กแถบขาว จุกกี
วงศ์Cyprinidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยพบในแหล่งน้ำสะอาดเท่านั้น
รายละเอียดเป็นปลาซิวขนาดเล็ก มีขนาดเฉลี่ยความยาวประมาณ 5-8 ซม. สามารถเลี้ยงเป็นฝูงในตู้พรรณไม้น้ำ มีลักษณะ ลำตัวเพรียวยาวและแบนข้าง ลำตัวส่วนบนมีสีเทาอมชมพู ส่วนท้องมีประกายสีเขียวสดใส ด้านข้างลำตัวสีชมพูปนเงิน มีแถบสีดำข้างลำตัวและมีจุดดำจาง ๆ อยู่หลังช่องเหงือก หนวดสั้น 2 คู่ ครีบหลัง ครีบหาง ครีบอก มีสีชมพูอมแดง ครีบท้องสีขาว ครีบก้นสีเงินมีจุดดำเล็ก ๆ ตามขอบครีบ
เครดิตภาพ: อรุณี รอดรอย ข้อมูล:สุจินต์ หนูขวัญ และอรุณี รอดรอย